RELIGIOUS TOURS
 
RELIGIOUS TOURS » REL/1 - The Seven Churches of the Revelation < Back
Days  
 

» Day 1 - Istanbul - Izmir (D)

» Day 2 - Izmir - Pergamon - Thyatira - Sardis - Philadelphia - Hierapolis (B, L, D)

» Day 3 - Hierapolis - Laodicea - Ephesus - Izmir (B, L, D)

» Day 4 - Izmir (B)

 

 
 
 
     
  1. Day
Istanbul - Izmir (D)
 
  2. Day
Izmir - Pergamon - Thyatira - Sardis - Philadelphia - Hierapolis (B, L, D)
 
  3. Day
Hierapolis - Laodicea - Ephesus - Izmir (B, L, D)
 
  4. Day
Izmir (B)
 


-->

 

2013 Karavan Travel Turkey. All rights reserved.