GULET Cruises
 
GULET Cruises » GUL/3 CRYSTAL CRUISE ex ANTALYA < Back
Days
 

» Day 1 – Antalya Or Kemer (D)

» Day 2 – Olympos/Adrasan (B/L/D)

» Day 3 – Simena/Kekova/Gokkaya (B/L/D)

» Day 4 – Gokkaya/Ucagiz (B/L/D)

» Day 5 – Çayagzi/Demre/Myra (B/L/D)

» Day 6 – Portacenevic/Sazak/Phaselis (B/L/D)

» Day 7 – Alacasu/Ayisigi/Kemer Or Antalya (B/L/D)

» Day 8 - Kemer Or Antalya (B)

 
 
 
     
  1. Day
Antalya Or Kemer (D)
 
  2. Day
Olympos/Adrasan (B/L/D)
 
  3. Day
Simena/Kekova/Gokkaya (B/L/D)
 
  4. Day
Gokkaya/Ucagiz (B/L/D)
 
  5. Day
Çayagzi/Demre/Myra (B/L/D)
 
  6. Day
Portacenevic/Sazak/Phaselis (B/L/D)
 
  7. Day
Alacasu/Ayisigi/Kemer Or Antalya (B/L/D)
 
  8. Day
Kemer Or Antalya (B)
 


 

2013 Karavan Travel Turkey. All rights reserved.